STYRELSEN

Linje

 

2021-2022
(vald 10 feb 2021)
Svenska Kyrkans Unga i Töreboda

Ordförande
och kontaktperson

Axel Lindgren
073-8493598


Sekreterare
kontaktperson
Mathilda Nyyssönen
070-6546638

Kassör
Johannes Skagerstam
076-0187060

Övriga ledamöter:

Anton Bäck
070-3800763

Samuel Henningsson Kling
0793-483789

Registeransvarig
Billy Joelsson
0506-18509
billy.joelsson@svenskakyrkan.se


Verksamhetsberättelse 2020

En kortfattad beskrivning över Svenska Kyrkans Unga i Töreboda pastorats
verksamhet under året 2020 finner du här.


Årsmötesprotokoll 2021

Lokalavdelningens årsmötesprotokoll hittar du här.
Vill du ta del av bilagor och signerat protokoll är du välkommen att ta kontakt med
•ordförande Axel Lindgren s o.
•sekreterare Mathilda Nyssöönen, s o.
•församlingspedagog Billy Joelsson, s o.


Stadgar.

Lokalavdelningens stadgar hittar du här här.


Lokalavdelningsnummer 03-0560

Organisationsnummer: 802525-2795 Tillbaka